Vytápění

Realizace kotelen bez omezení výkonu a topného média

Nabízíme dodávku a montáž kotlů včetně ovládacích a regulačních komponentů  všech kotlů tuzemských i zahraničních výrobců. Naše firma je specializovanou firmou na montáž kotlů renomované firmy Viessmann. Montéři jsou pravidelně proškolováni přímo u zastoupení výrobce.  Instalovaný kotel zprovozníme, seřídíme a zajistíme servis . 

Realizace výměníkových stanic (voda – voda)

Dodávány v blokovém provedení ve výkonech 25 - 1600 kW. Pro kompetaci stanice postačí doplnit expanzní nádobou nebo přímým doplňováním z primérního potrubí. Výměníky, druh regulace, typ oběhového čerpadla je řešeno dle technického řešení soustavy a požadavku zákazníka

Montáž infrazářičů (světlé, tmavé) pro vytápění výrobních hal

Dodávka tepla přímo do potřebných prostor, případně lze řešit vytápění hal pouze jako jednotlivá pracoviště. Topení je velice úsporné a zajišťuje požadovanou teplotu uprostřed haly aníž by se přetápěl podstřešní prostor.

 • světlé zářiče - použití do vysokých hal, povrchová teplota sálající plochy (keramika) je vyšší. Těchto teplot se na keramické ploše dosahuje prostřednictvím bezplamenného povrchového hoření.
 • tmavé zářiče- použití do nižších hal , povrchová teplota nižší. Činnou plochou jsou zpravidla trubky, kterými proudí spaliny. Spalování plynu se uskutečňuje pomocí atmosferických nebo tlakových hořáků.

Realizace ústředního topení

 • teplovodní
 • teplovzdušné
 • sálavé
 • horkovodní

Systémy jsou dodávané v mědi , kovu, plastu.

Otopná tělesa dodáváme dle přání zákazníka - ocel, hliník, litina

Realizace podlahového topení

pokládka podlahového vytápění (plast, měď), podkladový polystyrén, zalití podlahy anhydritovou stěrkou, tlaková a topná zkouška

Dodávka a montáž technologií šetrných k životnímu prostředí:

Jedná se o usporné alternativní zdroje tepla, na které lze čerpat dotace např. zelená úsporám. Naše firma montuje zařízení renomované firmy Viessmann. Montéři jsou pravidelně proškolováni přímo  u zastoupení výrobce. 

      Kotle na biomasu

 • umožňují spalovat hlavně rostlinnou hmotu (dřevní polena, dřevní brikety, piliny, štěpky, pelety ...)
 • kotle zplyňovací ( minimální únik škodlivin)
 • kotle na tuhá paliva (umožňují spalování i uhlí)

      Tepelná čerpadla

 • využívají energii z půdy, podzemní vody, vzduchu , na provoz je potřebná pouze el. energie, která pohání kompresor, úspora nákladů oproti klasickému vytápění je až 75 %
 • vzduch- vzduch , nahrazuje kompletně topný systém, snadná regulace teplot v jednotlivých vytápěných místnostech
 • vzduch - voda, vhodné pro nízkoteplotní systémy a podlahové vytápění, je možná kombinace i se stávajícím topným systémem 

      Solární kolektory

 • pracují na principu přeměny slunečního záření na tepelnou energii (fototermální konverze) 
 • ploché
 • vakuované trubicové

Akumulační nádrže se zásobníkem pro TUV  a pro solární systémy

 • slouží k uchování tepla v topném zařízení  a tím umožňuje i ohřev teplé užitkové vody
 • slouží k udržení určité teploty teplé užitkové vody před konečným ohřevem u dalšího ohřívače
 • zapojují se do solárního systému jako další zdroj tepla
 • zvyšují uživatelský konfort
 • přispívají k ochraně životního prostředí