Naše služby ve stavebnictví

Stavby na klíč

Provádíme výstavbu a rekonstrukce individuálních, nebo typových staveb rodinných domů, bytových domů, penzionů i jiných staveb objektù bytové, občanské i průmyslové výstavby. Jedná se o provedení kompletní zakázky dle projektové dokumentace na klíč, tzn. včetně finálních povrchových úprav (koberce, lina, plovoucí podlahy, obklady, dlažby,...), včetně vybavení svítidly, kuchyňskou linkou, případně nábytkem.

Hrubá stavba

Za součást prací provedených v rámci hrubé stavby považujeme zemní a výkopové práce, provedení rozvodů ležaté domovní kanalizace, bednění a betonáž základových pásů a základové desky, izolace základů, provedení svislých konstrukcí stěn a příček, zhotovení komínových těles, realizaci vodorovných konstrukcí stropů, překladů, průvlaků a realizace střešní konstrukce včetně systémů odvodnění střechy - okapů.

Vnitřní zdící práce

Jako vnitřní nosné zdivo využíváme především tvárnice a materiály Ytong, Liatherm, Porotherm. Tyto materiály poskytují vynikající tepelně izolační vlastnosti, vysokou požární odolnost a ekologickou nezávadnost.

Zateplování budov

  • zateplení fasádního pláště  ( systém Weber)

Realizace technického zařízení budov (TZB)

Vytápění, zdravotní instalace, vzduchotechnika, klimatizace, měření a regulace, dodávka a montáž čerpadel, domácích vodáren, ohřívačů vody, boilerů, vodoměrů teplé a studené vody.

Odstraňování staveb

  • demoliční a bourací práce, odstraňování staveb
  • demontáže technologických celků a zařízení
  • zemní práce a terénní úravy