Inženýrské sítě

Rozvody středotlakého plynovodu

Zajišťujemeveškeré středotlaké rozvody,včetně regulátorů tlaku a kompletních regulačních stanic. Výhodou středotlakých rozvodů je vyšší kapacita a pružnost sítě.

Rozvody průmyslového plynovodu

výkopové práce, pokládka potrubí, včetně finální úpravy terénu

průmyslové rozvody v halách a areálech dle potřeby objednatele

materiál - ocel , PVC, CU

Rozvody horkovodu

výkopové práce, pokládka potrubí, včetně úpravy terénu

materiál - předizolované potrubí

rozvody venkovní kanalizace

realizace pokládky kanalizačního potrubí, provedení revizních a čistících šachet včetně výkopových prací, obsypu potrubí pískem, zhutnění zásypu zeminy a terenních úprav.

  • venkovní kanalizace
  • kanalizační přípojky

materiál potrubí - kamenina, PVC, šachty - Beton, PVC

Rozvody venkovního vodovodu

realizace pokládky vodovodního potrubí , provedení šachet včetně výkopových prací, obsypu pískem, zhutnění zásypu zeminy a teréních úprav

  • venkovní lvodovod
  • vodovodní přípojky
  • požární vodovod
  • požární hydranty

materiál: potrubí - pozink, kamenina,PVC, šachty- beton,PVC, zděné